Home | Contact us
 
 
 
MANAGING COMMITTEE

Dr. Prashant Bawankule
Hon. President
Sarakshi  Netralaya, 19          
Rajiv nagar, Nagpur,
Email: pk52kule@yahoo.com Nagpur
Cell No. : 09823039707
Email-

Dr. Baban Dolas
Hon. Secretary.
Nityaseva Hospital, Opp. Bank of Maharashtra,
Shitolenagar, Sangvi, Pune-411027
Email: babandolas@gmail.com
Cell No :09422027038

Dr. Parikshit Gogate
Chairman, Scientific Committee
Dr. Gogate's Eye Clinic, K-102, 1st floor, Kumar Garima, Tadiwala Road, Behind Pune Railway Station, Pune - 411 001.
Cell No : 09822390654
Email- parikshitgogate@hotmail.com

Dr. Umesh Rewanwar

Hon. Treasurer
Cell No : 09422165480

Dr. Sunaina Malik (Aurangabad)

Vice President
Cell No :09422204627
Dr. Gopal Arora
Vice President
Nagpur
Cell No. : 09422106105
Email-
Editor, JCOR Blink Editor Joint Secretary
Dr. Barun K. Nayak
Cell No : 09987315599
Dr. Parikshit Gogate
Cell No : 09822390654
Dr. Anand Pangarkar (Nagpur)
Cell No : 09423686216
Joint Treasurer Advisory Board Ex-Officio
Dr. Rafat Khan ( Nagpur )
Cell No :09822223987
Dr. Dr. T.P. Lahane
Cell No : 09867872555

Dr. A.A. Deshpande
Cell No : 09890080875

Dr. Jayant Laulkar
Cell No : 09422241412

Dr. Milind Killedar
Cell No : 09422614784

Dr. Prakash Marathe
Cell No : 09823071292

Dr. Dharmendra Patil
Cell No : 09423187486

     
Western Zone Marathwada Zone Vidarbha Zone
Dr. Rausaheb Borude
Cell No : 09822315840

Dr. Sankaram Jayaramulu
Cell No: 09423334841
Dr. Varsha Nandedkar
(M) 09970744080

Dr. Shubha Jhavar
(M) 09422202400
Dr. Rajesh Joshi (Nagpur)
(M) 09890131588

Dr. Abhijeet Patil (Nagpur)
(M) 09422112611
North Zone Central Zone Co-Opted Member
Dr. Prashant Birla
(M) 09225110480

Dr. Suhas Sonawane
(M) 09822401090

Dr.Manjiri Malekar Oak
(M) 09869001730

Dr. Usha Johari
(M) 09867499669

Dr. Jignesh Taswala
(M) 09823075062

Dr. Aditya Kelkar
(M) 09689893887

Dr. Rajiv Mundada
(M) 09325271730

Dr. Viral Shah
(M) 09822467207
Sangli Representative Research committee
Dr.Santosh Aphale
(M) 09850849294
Dr. S. Natarajan
Cell No : 09820041419