MOS Election 2020-21

List of Contestants

VICE PRESIDENT

1. Dr Anand Pangarkar
2. Dr Umesh Rewanwar
3. Dr Vardhaman Kankariya
4. Dr Santosh Bhide
5. Dr Santosh Agrawal

JOINT SECRETARY

1. Dr Rajesh Joshi 2. Dr Viral Shah 3. Dr Vaishali Une 4. Dr Rajiv Mundada

JOINT TREASURER

1. Dr Abha Kanade 2. Dr Rajiv Mundada 3. Dr Nitin Upadye 4. Dr Rajesh Joshi 5. Dr Mandar Paranjpe 6. Dr Vaishali Une 7. Dr Viral Shah

ZONAL MEMBER

Marathwada

1. Dr Swati Shinde 2. Dr Vivek Motewar

Central

1. Dr Anagha Heroor 2. Dr Harshvardhan Ghorpade

North

1. Dr Darshana Shah

West

1. Dr Ameya Kulkarni 2. Dr Mukesh Paryani 3. Dr Meenakshi Bhagali 4. Dr Sanjay Tekawade 5. Dr Nikhil Gandhi

Vidarbha

1. Dr Rahul Tiwari
2. Dr Abhijeet Vaidya
3. Dr Manoj Oberoi