MOS Election 2020-21

List of Contestants

VICE PRESIDENT

1. Dr Anand Pangarkar
2. Dr Santosh Bhide
3. Dr Santosh Agrawal

JOINT SECRETARY

1. Dr Rajesh Joshi
2. Dr Vaishali Une

JOINT TREASURER

1. Dr Abha Kanade
2. Dr Rajiv Mundada
3. Dr Nitin Upadye
4. Dr Mandar Paranjpe

ZONAL MEMBER

Marathwada

1. Dr Swati Shinde
2. Dr Vivek Motewar

Central

1. Dr Anagha Heroor
2. Dr Harshvardhan Ghorpade

North

1. Dr Darshana Shah

West

1. Dr Ameya Kulkarni
2. Dr Mukesh Paryani
3. Dr Meenakshi Bhagali
4. Dr Nikhil Gandhi

Vidarbha

1. Dr Abhijeet Vaidya
2. Dr. Manoj Oberoi